[movie] 'Insadong Scandal' Um Jung-Hwa ('인사동 스캔들' ...

[090418] Kim RaeWon's Insadong Scandal VIP premier...

insadong scandal 1eng sub.avi

insadong scandal 2 eng sub.avi

insadong scandal 3 eng sub.avi

Insadong Scandal (2009)

110 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Kinh dị Hình sự Hành động

Bộ phim nói về việc phục hồi các kiệt tác của 1 thời đại Joseon và các bí mật đằng sau nó. Xung đột nảy sinh giữa Bae Tae Jin (Uhm Jung Hwa) và chuyện gia phục chế nghệ thuật mà cô thuê – Lee Kang Jun (Kim Rae Won)

Đạo diễn: Park Hee Gon

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim nói về việc phục hồi các kiệt tác của 1 thời đại Joseon và các bí mật đằng sau nó. Xung đột nảy sinh giữa Bae Tae Jin (Uhm Jung Hwa) và chuyện gia phục chế nghệ thuật mà cô thuê – Lee Kang Jun (Kim Rae Won)

Diễn viên tham gia