Interstellar Movie - Official Teaser

Interstellar - Trailer - IN CINEMAS NOW - Official...

Interstellar (2014)

100 phút | Mỹ

Phim lẻ Viễn tưởng

Trong tương lai chính phủ và các nền kinh tế trên toàn cầu sẽ sụp đổ, thức ăn khan hiếm và NASA thì không còn nữa. Một đoàn thám hiểm vũ trụ sử dụng một hố đen mới được khám phá để du hành xuyên không gian đến những vì sao xa xôi và tìm kiếm hy vọng cho loài người.

Đạo diễn: Christopher Nolan

Gởi đánh giá Tìm phim online

Trong tương lai chính phủ và các nền kinh tế trên toàn cầu sẽ sụp đổ, thức ăn khan hiếm và NASA thì không còn nữa. Một đoàn thám hiểm vũ trụ sử dụng một hố đen mới được khám phá để du hành xuyên không gian đến những vì sao xa xôi và tìm kiếm hy vọng cho loài người.