Korean Movie Intimate Enemies 2015 trailer

Intimate Enemies Official Trailer (2015) - Korean ...

나의 절친 악당들 (Intimate Enemies, 2015) 예고편 (Trailer)

Korean Movie 나의 절친 악당들 (Intimate Enemies, 2015) VI...

나의 절친 악당들 (Intimate Enemies, 2015) 하이라이트 영상 (Highl...

Intimate Enemies - Tội Phạm Chân Dài (2015)

104 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Hình sự Hành động

Phim xoay quanh bốn người trẻ tuổi phát hiện ra một cái túi chứa đầy tiền ở một điểm rã xe hơi và họ quyết định chiếm giữ nó. Nhưng không may là túi tiền đó là do cướp mà có, và tên cướp đã quyết tìm ra họ...Cuộc trốn chạy bắt đầu...

Đạo diễn: Im Sang Soo

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phim xoay quanh bốn người trẻ tuổi phát hiện ra một cái túi chứa đầy tiền ở một điểm rã xe hơi và họ quyết định chiếm giữ nó. Nhưng không may là túi tiền đó là do cướp mà có, và tên cướp đã quyết tìm ra họ...Cuộc trốn chạy bắt đầu...
 

Diễn viên tham gia