'불꽃속으로' 세번째 티저 공개 [티저3_1:10']

★불꽃속으로★ 첫 티저 공개

'불꽃속으로' 최수종, '70대 노인으로 완벽 변신' [불꽃속으로 1회]

미리 보는 불꽃속으로 하이라이트

오진성 (Oh Jin Sung) [Izi] - 말을해 (Talk) [Into The Fla...

Oh Jin Sung (오진성) - 말을해 MV 불꽃속으로 OST Part.2

Into The Flames (2014)

50 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tâm lý Tình cảm Hành động

Trong phim Into The Flames, những mẫu chuyện xâu chuỗi với nhau giữa tình yêu và sự hy sinh cao cả, sức mạnh vượt qua những đau khổ của cuộc đời để thay đổi số phận, họ là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng trong cuộc chiến tranh tranh giành thuộc địa với đế quốc Triều Tiên. Bạn sẽ thấy Choi Soo Jong là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Pohang,đồng thời ông củng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty thép tiền chế Pohang. Sau khi ông được lên chứ này đã phải trải qua một thời gian dài đấu tranh để giành lấy được công ty, chiến tranh xung đột nguy cơ đổ vỡ tất cả công ty, nhưng có lẽ vì lòng trung thành của các cận vệ bên ông nên đã giúp chèo lái công ty thoát qua thời đen tối nhất trong lịch sử, họ cùng nhau kề vai sát cánh "Into The Flames" để đánh đổi lại những gì đã mất, giờ đây trên cuộc chiến thương trời củng không hề đơn giản.

Đạo diễn: Kim Sang Rae

Gởi đánh giá Tìm phim online

Trong phim Into The Flames, những mẫu chuyện xâu chuỗi với nhau giữa tình yêu và sự hy sinh cao cả, sức mạnh vượt qua những đau khổ của cuộc đời để thay đổi số phận, họ là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng trong cuộc chiến tranh tranh giành thuộc địa với đế quốc Triều Tiên. Bạn sẽ thấy Choi Soo Jong là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Pohang,đồng thời ông củng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty thép tiền chế Pohang. Sau khi ông được lên chứ này đã phải trải qua một thời gian dài đấu tranh để giành lấy được công ty, chiến tranh xung đột nguy cơ đổ vỡ tất cả công ty, nhưng có lẽ vì lòng trung thành của các cận vệ bên ông nên đã giúp chèo lái công ty thoát qua thời đen tối nhất trong lịch sử, họ cùng nhau kề vai sát cánh "Into The Flames" để đánh đổi lại những gì đã mất, giờ đây trên cuộc chiến thương trời củng không hề đơn giản.