J Edgar #1 Movie Clip - Robert Kennedy (2011) HD

J Edgar #2 Movie CLIP - The New Bureau (2011) HD

J Edgar (2011) Movie TV Spot

J. Edgar - Bande Annonce Officielle (VF) - Leonard...

Premiere - J. Edgar (2011) World Premiere

J. Edgar - Quyền Lực Tuyệt Đối (2011)

137 phút | Mỹ

Phim lẻ Tâm lý Lịch sử Hình sự

​Bộ phim kể về quá trình tiến tới quyền lực của Giám đốc FBI - J. Edgar Hoover (1895-1972), trong đó tập trung vào quá trình ông gây dựng Cuc Điều tra Liên Bang (FBI) - cơ quan ông điều hành cho đến khi qua đời vào năm 1972.

Đạo diễn: Clint Eastwood

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim kể về quá trình tiến tới quyền lực của Giám đốc FBI - J. Edgar Hoover (1895-1972), trong đó tập trung vào quá trình ông gây dựng Cuc Điều tra Liên Bang (FBI) - cơ quan ông điều hành cho đến khi qua đời vào năm 1972.