The Jingbirok : A Memoir of Imjin War | 징비록 [Trail...

150214 대하드라마 징비록 티저2

Jing Bi-Rok (2015)

61 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tâm lý Lịch sử

Kể về câu chuyện về những gì đã xảy ra tại cuộc chiến Jojeong giữa Nhật Bản và Noryang mà ở đó tướng Lee Soon tội lỗi đã bị giết chết,....

Đạo diễn: Kim Sang Hwi Kim Yeong Jo

Gởi đánh giá Tìm phim online

Kể về câu chuyện về những gì đã xảy ra tại cuộc chiến Jojeong giữa Nhật Bản và Noryang mà ở đó tướng Lee Soon tội lỗi đã bị giết chết,....

Diễn viên tham gia