JU-ON: THE FINAL Trailer (2015) Horror Movie React...

Ju-on: The Final Curse (2015) official 2015

ÁM ẢNH LỜI NGUYỀN - Juon: The Final Curse Trailer ...

Ju-On 4: The Final Curse TV Spot- Opens 9 July

Juon: The Final Curse (2015)

100 phút | Nhật

Phim lẻ Kinh dị

Mai, chị của cô giáo tiểu học Yui Shono, quyết định đi tìm em gái của mình. Mai nhanh chóng được người chủ của gia đình Teriyaki nói cho biết những gì đã xảy ra với em gái cô.

Đạo diễn: Masayuki Ochiai

Gởi đánh giá Tìm phim online

Ju- on The Final Curse là câu chuyện tiếp theo các sự kiện của “Ju-on: The Beginning of the End”. Mai, người chị của cô giáo tiểu học Yui Shono, quyết định đi tìm em gái của mình. Mai nhanh chóng được người chủ của gia đình Teriyaki nói cho biết những gì đã xảy ra với em gái cô. Mai sẽ phát hiện ra những bí mật đen tối của Ju-on và cố gắng kết thúc lời nguyền này mãi mãi.