범죄소년 (Juvenile Offender, 2012) 예고편 (Trailer)

[Korean Movie] 범죄소년 (Juvenile Offender 2012) 메인 ...

영화 범죄소년 (Juvenile Offender 2012) 예고편 (Trailer) ...

[MV] 몽니(monni) - 소년이 어른이 되어 (영화 '범죄소년')

[131112] Juvenile Offender - VIP Premiere - Kim Yo...

Juvenile Offender (2011)

110 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tâm lý Gia đình

Ji Goo là một thiếu niên tội phạm với chế độ tù treo, cậu sống với những người thân duy nhất mà cậu biết; người ông luôn ốm liệt giường với biến chưng tiểu đường nghiêm trọng. . Một hôm, cậu bị bắt sau khi phạm tội ăn trộm và phải vào trại cải tạo dành cho vị thành niên.11 tháng sau, Ji Goo biết tin ông cậu qua đời và cậu thật sự bị sốc khi nhận ra cậu còn có một người mẹ.

Đạo diễn: Kang Yi Kwan

Gởi đánh giá Tìm phim online

Ji Goo là một thiếu niên tội phạm với chế độ tù treo, cậu sống với những người thân duy nhất mà cậu biết; người ông luôn ốm liệt giường với biến chưng tiểu đường nghiêm trọng. . Một hôm, cậu bị bắt sau khi phạm tội ăn trộm và phải vào trại cải tạo dành cho vị thành niên.11 tháng sau, Ji Goo biết tin ông cậu qua đời và cậu thật sự bị sốc khi nhận ra cậu còn có một người mẹ.