Showbiz Korea - Press Conference of the New Drama ...

Showbiz Korea Ep658 Press Conference of the New Dr...

GwangBak & SangNam mv, Wang's family

[Y-STAR] A drama 'Wang Family' continuously gets h...

King's Family MV - Don't Forget

King's Family (2013)

50 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Gia đình Tình cảm

Gia đình họ Wang phải đối mặt với một số thách thức: Sự phát triển của một số thành viên ưu tú trong gia đình, sự phân biệt đối xử, con cái trở về nhà sau khi sống một mình trong trường đại học, sự tranh dành "quyền lực" giữa vợ ,chồng và gia đình, những quyết định về chuyện kết hôn và có con. Những khó khăn về tài chính trong xã hội Hàn Quốc hiện nay.

Đạo diễn: Jin Hyeong Wook

Gởi đánh giá Tìm phim online

Gia đình họ Wang phải đối mặt với một số thách thức: Sự phát triển của một số thành viên ưu tú trong gia đình, sự phân biệt đối xử, con cái trở về nhà sau khi sống một mình trong trường đại học, sự tranh dành "quyền lực" giữa vợ ,chồng và gia đình, những quyết định về chuyện kết hôn và có con. Những khó khăn về tài chính trong xã hội Hàn Quốc hiện nay.