Korean Movie 군도 : 민란의 시대 (Kundo : Age Of The Rampa...

Korean Movie 군도 : 민란의 시대 (Kundo : Age Of The Rampa...

Showbiz Korea - PRESS CONFERENCE OF KUNDO: AGE OF ...

[예고편]군도 민란의 시대 KUNDO Age of the Rampant, 2014 예고...

Kundo: Age of the Rampant (2014) - Korean Movie Re...

Showbiz Korea - CINE-ZOOM "KUNDO : Age of the Ramp...

군도 : 민란의 시대 (KUNDO : Age Of The Rampant, 2014) 액션 ...

Kundo: Age Of The Rampant (2014)

137 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Lịch sử Hành động

Bộ phim lấy bối cảnh ở thế kỷ 17 Triều đại Joseon cuối là giai đoạn bất ổn kinh tế xã hội tại Hàn Quốc, cũng là một thời gian của chế độ độc tài. Do thiên tai liên tục và thu hoạch kém, nghèo đói và cái chết đang lan tràn. Tầng lớp quý tộc cai trị đất nước chỉ quan tâm đến sự giàu có của mình, họ khai thác và bức hại người nghèo

Đạo diễn: Yoon Jong Bin

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim lấy bối cảnh ở thế kỷ 17 Triều đại Joseon cuối là giai đoạn bất ổn kinh tế xã hội tại Hàn Quốc, cũng là một thời gian của chế độ độc tài. Do thiên tai liên tục và thu hoạch kém, nghèo đói và cái chết đang lan tràn. Tầng lớp quý tộc cai trị đất nước chỉ quan tâm đến sự giàu có của mình, họ khai thác và bức hại người nghèo