Kung Fu Cơ Khí Hiệp 2 (2017)

91 phút | Trung Quốc

Phim lẻ Viễn tưởng

Người Trái Đất đã kịp đẩy lùi được cuộc tấn công của người ngoài hành tinh. Song, bọn rô bốt ngày càng trở nên mạnh mẽ và cao cấp hơn, buộc chủ nhiệm Trần Hổ phải tiếp tục cử người máy số 2 quay về quá khứ để học võ công.

Đạo diễn: Trương Hiểm Phong

Gởi đánh giá Tìm phim online

Người Trái Đất đã kịp đẩy lùi được cuộc tấn công của người ngoài hành tinh. Song, bọn cơ giáp ngày càng trở nên mạnh mẽ va cao cấp hơn, buộc chủ nhiệm Trần Hổ phải tiếp tục cử người máy số 2 quay về quá khứ để học võ công. Lần này, môn võ mà anh phải học được là Thối pháp của Bắc Thối Vương

功夫机器侠·北腿篇

Diễn viên tham gia