Kungfu Yoga (2017)

100 phút | Trung Quốc

Phim lẻ Hành động

Jack là nhà khảo cổ học nhưng lại nhiều năm chưa từng bước ra khỏi cánh cửa đại học. Tình cờ ông có được một tấm bản đồ của ngàn năm trước và quyết định lên đường truy tìm bảo thạch

Đạo diễn: Đường Quý Lễ

Gởi đánh giá Tìm phim online

Jack là nhà khảo cổ học nhưng lại nhiều năm chưa từng bước ra khỏi cánh cửa đại học khiến nhiều người nghi ngờ quá khứ của ông. Một lần có một cô gái người Ấn Độ tìm Jack và đưa cho ông một tấm bản đồ của ngàn năm trước có quan hệ đến bài giảng của Jack. Ông quyết định lên đường sang Ấn Đồ để tìm kiếm viên bảo thạch kỳ bí.

功夫瑜伽