LOST IN HONG KONG / 港囧 (2015) - Official "Guess Wh...

《港囧》发“拉导演”版预告片 徐峥赵薇包贝尔新搭档正式合体 高清

【HD Trailer】《港囧》飞机番外篇 LOST IN HONG KONG 赵薇(Zhao We...

港囧 - 人物介紹 9.25 澳洲,新西蘭上映!

Lạc Lối Ở Hong Kong (2015)

120 phút | Trung Quốc

Phim lẻ Hài

Từ Lai và chú cùng đến Hong Kong với những mục đích khác nhau và gây ra tình huống dở khóc dở cười trong hành trình du lịch. Cuối cùng cả 2 cũng nhận ra chân lý cuộc sống.

Đạo diễn: Từ Tranh

Gởi đánh giá Tìm phim online

Từ Lai và chú cùng đến Hong Kong với những mục đích khác nhau và gây ra tình huống dở khóc dở cười trong hành trình du lịch. Cuối cùng cả 2 cũng nhận ra chân lý cuộc sống. (港囧)