Korean Movie 봄 (Late Spring, 2014) 예고편 (Trailer)

Late Spring (봄) | Trailer

Late Spring (2014)

95 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tình cảm

Câu chuyện về một nhà điêu khắc thiên tài nổi tiếng trong giới nghệ thuật được chuẩn đoán là rối loạn dẫn đến bij liệt toàn thân và người vợ luôn bên cạnh động viên cùng ông vượt qua khó khăn

Đạo diễn: Jo Geun Hyeon

Gởi đánh giá Tìm phim online

Câu chuyện về một nhà điêu khắc thiên tài nổi tiếng trong giới nghệ thuật được chuẩn đoán là rối loạn dẫn đến bij liệt toàn thân và người vợ luôn bên cạnh động viên cùng ông vượt qua khó khăn