Liên Minh Quân Sư (2017)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Chiến tranh

Thuở trẻ Tư Mã Ý vốn là một thư sinh cẩn thận và nhát gan. Vô tình gặp Tào Tháo, anh vào Tào Tháo kết thành tri kỷ. Tuổi trẻ, Tư Mã Ý và Chư Cát Lượng liên tục đối đầu nhau trong các trận đấu trí. Về già ông nhẫn nhục chịu đựng và bình định nội loạn nhà Ngụy. 

Đạo diễn: Trương Vĩnh Tân

Gởi đánh giá Tìm phim online

Tư Mã Ý vốn là một thư sinh cẩn thận và nhát gan. Vô tình gặp Tào Tháo, Tư Mã Ý bị ép làm quan và bước chân vào cuộc chiến tranh đoạt của dòng họ Tào. Bằng tài trí của mình, Tư Mã Ý đã giúp Tào Phi thông qua loạt khảo nghiệm của Tào Tháo, đưa Tào Phi lên ngôi thái tử. Tuổi trẻ, Tư Mã Ý và Chư Cát Lượng liên tục đối đầu nhau trong các trận đấu trí. Về già ông nhẫn nhục chịu đựng và dẹp được cuộc nội loạn nhà Ngụy. 

军师联盟