龙门飞甲国际花絮The Making of Flying Swords of Dragon Gate...

龙门飞甲之风里刀Flying Swords of Dragon Gate Character——Fe...

Flying Swords of Dragon Gate documentary (First 3D...

《龍門飛甲》電影終極版預告片

The Flying Swords Of Dragon Gate 龍門飛甲 [HK Trailer ...

Long Môn Phi Giáp (2012)

125 phút | Trung Quốc

Phim lẻ Kiếm hiệp

Hiệp khách Triệu Hoài An trong quá trình cứu giúp trung thần đã một gươm lấy mạng đốc chủ Đông xưởng tội ác tày trời là Vạn Dụ Lâu, khiến đốc chủ Tây Xưởng Vũ Hóa Điền hạ lệnh truy sát khắp thiên hạ.

Đạo diễn: Từ Khắc

Gởi đánh giá Tìm phim online

Vào những năm Minh Hiến Tông, hoạn quan lộng quyền lạm sát hiền thần. Hiệp khách Triệu Hoài An (Lý Liên Kiệt đóng) trong quá trình cứu giúp trung thần đã một gươm lấy mạng đốc chủ Đông xưởng tội ác tày trời là Vạn Dụ Lâu, khiến đốc chủ Tây Xưởng Vũ Hóa Điền (Trần Khôn đóng) hạ lệnh truy sát khắp thiên hạ. Nhóm của Triệu Hoài An trốn chạy tới Long Môn ở Gia Dụ Quan, mất hút trong bão cát đen mịt mùng đất trời. Sau khi sóng êm biển lặng, mật thám Tây xưởng, đội thương nhân Tartar chia ra khắp nẻo giang hồ, lại một lần nữa tới hắc điếm đại mạc khách điếm Long Môn.