Korean Movie 해어화 (Love, Lies, 2016) 메인 예고편 (Main T...

Korean Movie 해어화 (Love, Lies, 2016) 예고편 (Trailer)

Korean Movie 해어화 (Love, Lies, 2016) 30초 예고편 (30s T...

출발비디오여행 160327 해어화 (한효주, 유연석, 천우희)

Love, Lies (2016)

120 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tâm lý Lịch sử

Một câu chuyện lịch sự đáng thất vọng về triều đại Joseon và sự cảm thông dành cho người phụ nữ trong triều đại này

Đạo diễn: Park Heung Sik

Gởi đánh giá Tìm phim online

Một câu chuyện lịch sự đáng thất vọng về triều đại Joseon và sự cảm thông dành cho người phụ nữ trong triều đại này