Ma Thổi Đèn Mục Dã Quỷ Sự (2016)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Phiêu lưu

Nội dung phim bắt đầu khi Mã Vương Gia, lão Bắc Phong, Phí Vô Kị hợp tác đi ăn trộm mộ. Không ngỡ lão Bắc Phong và Phí Vô Kị chết li kỳ trong mộ, Mã Vương Gia rời mộ để lại những câu nói kỳ quái rồi cũng mất tích.

Đạo diễn: Tân Thánh Đường

Gởi đánh giá Tìm phim online

Ma Thổi Đèn Mục Dã Quỷ Sự là câu chuyện tổng kết, giải thích cho các vấn đề bí ẩn của những phần truyện trước. 

Nội dung phim bắt đầu khi Mã Vương Gia, lão Bắc Phong, Phí Vô Kị hợp tác đi ăn trộm mộ. Không ngỡ lão Bắc Phong và Phí Vô Kị chết li kỳ trong mộ, Mã Vương Gia rời mộ để lại những câu nói kỳ quái rồi cũng mất tích. Khi con giáo Mã gia an táng Mã Vương Gia họ phát hiện ra cái chết của Mã Vương Gia có một bí mật lớn.

鬼吹灯之牧野诡事