Mảnh Ghép Gia Đình (2014)

45 phút | Hong Kong

Phim bộ

Phim có nội dung kể về ông Yu Yang, một hiệu trưởng đã về hưu có uy tín với mọi người. Ông là người có tình cảm to lớn với giá trị truyền thống gia đình.

Đạo diễn: N/A

Gởi đánh giá Tìm phim online

Shades Of Life là bộ phim có nội dung kể về ông Yu Yang, một hiệu trưởng đã về hưu có uy tín với mọi người. Ông là người có tình cảm to lớn với giá trị truyền thống gia đình.