March Of The Dinosaurs - Cuộc Di Cư Của Khủng Long (2011)

87 phút | Mỹ

Phim lẻ Viễn tưởng Hoạt hình

Phim Cuộc Di Cư Của Khủng Long là một bộ phim 3D với hình ảnh chân thực, miêu tả về cuộc sống sinh tồn khắc nghiệt của loài Khủng Long kỷ Phấn Trắng.

Đạo diễn: Matthew Thompson

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phim Cuộc Di Cư Của Khủng Long là một bộ phim 3D với hình ảnh chân thực, miêu tả về cuộc sống sinh tồn khắc nghiệt của loài Khủng Long kỷ Phấn Trắng. Xem phim online này bạn sẽ thấy vào thời điểm miêu tả cách đây 75 triệu năm, khi khí hậu thời tiết của Trái Đất còn rất khắc nghiệt. Mỗi khi mùa đông đến là các loài đều phải di cứ tới vùng đất ấm áp hơn với chặng đường hàng ngàn dặm. Cuộc chíến sinh tồn của các loài ăn thịt lần ăn cỏ đều rất khó khăn.