Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. Season 1 (2013)

45 phút | Mỹ

Phim bộ Viễn tưởng

S.H.I.E.L.D là cơ quan chính phủ chuyên phụ trách các vấn đề siêu năng lực. Họ sẽ phải đối đầu với rất nhiều thế lực đen tối ở cả trái đất lẫn ngoài vũ trụ.

Đạo diễn: N/A

Gởi đánh giá Tìm phim online

S.H.I.E.L.D là cơ quan chính phủ chuyên phụ trách các vấn đề siêu năng lực. Họ sẽ phải đối đầu với rất nhiều thế lực đen tối ở cả trái đất lẫn ngoài vũ trụ.