KBS수목드라마 마스터-국수의 신(Master-God of Noodle) 본편예고1

KBS수목드라마 마스터-국수의 신(Master-God of Noodle) 본편예고2

KBS수목드라마 마스터-국수의 신(Master-God of Noodle) 본편예고3

KBS수목드라마 마스터-국수의 신(Master-God of Noodle) 본편예고4

KBS수목드라마 마스터-국수의 신(Master-God of Noodle) 본편예고5

Master - God of Noodles (2016)

54 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tâm lý Tình cảm

Master: God of Noodles kể về một người đàn ông nung nấu ý định trả thù bằng cách trở thành bậc thầy trong việc nấu các món Mì...

Đạo diễn: Kim Jong Yeon Lim Se Joon

Gởi đánh giá Tìm phim online

Master: God of Noodles kể về một người đàn ông nung nấu ý định trả thù bằng cách trở thành bậc thầy trong việc nấu các món Mì...