Mr. Robot (Season 1) (2015)

45 phút | Mỹ

Phim bộ Tâm lý

Elliot, một lập trình viên trẻ 24 tuổi có xu hướng bài xích xã hội và xâm nhập vào máy tính của người khác. Elliot được một nhóm hacker mang tên Fsociety tuyển với mục tiêu là phá hủy tập đoàn E Corp mà công ty anh đang bảo vệ an ninh mạng.

Đạo diễn: N/A

Gởi đánh giá Tìm phim online

Elliot, một lập trình viên trẻ 24 tuổi có xu hướng bài xích xã hội và tiếp xúc với những người khác bằng cách xâm nhập vào máy tính của họ. Ban ngày anh là kỹ sư làm việc cho một công ty an ninh mạng còn ban đêm lại trở thành một hacker. Elliot gặp phải rắc rối khi 1 người tự xưng là lãnh đạo của một nhóm hacker mang tên Fsociety tuyển anh vào nhóm với mục tiêu là phá hủy tập đoàn E Corp mà công ty anh đang có hợp đồng bảo vệ an ninh mạng cho tập đoàn này.