[Phim TQ] Mỹ Nhân Tâm Kế - Tập 1 - Lâm Tâm Như, Dư...

[Phim TQ] Mỹ Nhân Tâm Kế - Tập 2 - Lâm Tâm Như, Dư...

Mỹ Nhân Tâm Kế (2009)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tiểu sử Lịch sử Tình cảm

Mỹ Nhân Tâm Kế có nội dung về những năm đầu Tây Hán, ca nữ Trường An là Đậu Y Phòng gặp được hoàng tử Lưu Hằng, người bị Lữ Hậu bức hại.

Đạo diễn: Ngô Cẩm Nguyên

Gởi đánh giá Tìm phim online

Mỹ Nhân Tâm Kế (美人心计) có nội dung về những năm đầu Tây Hán, ca nữ Trường An là Đậu Y Phòng một ngày trước đêm tân hôn, gặp được hoàng tử Lưu Hằng, người bị Lữ Hậu bức hại.

Nàng đã đánh cắp hổ phù lệnh bài của chồng sắp cưới, cứu Lưu Hằng thoát khỏi thành Trường An, vì vậy dẫn đến gia đình tan nát, bản thân nàng cũng bị bức vào cung làm nô tỳ. Y Phòng đã sắp đặt, mang con trai mới sinh của Vương Mỹ Nhân đổi cho Vương hậu Trương Yên - cháu ngoại của Lữ Hậu. Lữ Hậu rất thích sự thông minh của nàng, nên đã tứ hôn cho Lưu Hằng, người bị đày đi nước Đại. Vì thương sinh thiên hạ, nàng đã đề nghị với Lưu Hằng bí mật luyện binh, mọi người xung quanh đều cho nàng là "hồng nhan họa thủy", chỉ duy Lưu Hằng thủy chung tin tưởng nàng, sau này phong hậu cho Y Phòng. Phu thê cùng trải qua rất nhiều biến cố, tạo thành thiên thu đại nghiệp.

Khi đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, nàng lại cảm thấy quyền lực và tình cảm hiện có đang dần mất đi. Nàng tìm mọi cách vãn hồi tình cảm của trượng phu, ngăn cản các nhi tử tàn sát lẫn nhau, dùng thủ pháp độc đáo của mình, hết lần này đến lần khác, hóa giải mọi nguy cơ, góp phần sáng lập một thời kỳ thịnh thế "Văn Cảnh Chi Trị" ,tên của nàng cũng được ghi vào sử sách , được hậu nhân xưng tụng...