[Trailer]《美人私房菜》片花 (马天宇, 郑爽) Beauty Private Kitche...

《美人私房菜》预告片

Trailer Beauty private kitchens《美人私房菜》2014 郑爽马天宇花絮...

《美人私房菜》鄭爽變身俏廚娘

Trailer Beauty private kitchens《美人私房菜》2014 郑爽马天宇花絮...

Mỹ Nhân Tư Phòng Thái (2013)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tiểu sử Tình cảm

Bộ phim là phiên bản Trung Quốc của Nàng Dae Jang Geum nổi tiếng.

Đạo diễn: Lương Tân Toàn

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim là phiên bản Trung Quốc của Nàng Dae Jang Geum nổi tiếng.

Diễn viên tham gia