Happy Time, My Wife is a Superwoman #02, 내조의 여왕 20...

Happy Time, My Wife is a Superwoman #05, 내조의 여왕 20...

Happy Time, HOT TV Catch #06, HOT TV포착 20090426

Happy Time, My Wife is a Superwoman #07, 내조의 여왕 20...

My Wife Is A Superwoman (2010)

62 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Gia đình Tình cảm

Một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa cay đắng về người phụ nữ đã hết mình giúp chồng leo lên được vị thế cao trong xã hội để có thể dựa vào vị thế ông nhà thành một bà hoàng trong gia đình.

Đạo diễn: Go Dong Seon

Gởi đánh giá Tìm phim online

Một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa cay đắng về người phụ nữ đã hết mình giúp chồng leo lên được vị thế cao trong xã hội để có thể dựa vào vị thế ông nhà thành một bà hoàng trong gia đình. Nhưng động cơ thật sự để thúc đẩy cô và những người bạn của cô làm việc này là gì?