내 이름은 김삼순 - My Lovely Sam-Soon, 10회, EP10, #12

내 이름은 김삼순 - My Lovely Sam-Soon, 13회, EP13, #12

내 이름은 김삼순 - My Lovely Sam-Soon, 6회, EP06, #02

내 이름은 김삼순 - My Lovely Sam-Soon, 14회, EP14, #02

내 이름은 김삼순 - My Lovely Sam-Soon, 14회, EP14, #03

내 이름은 김삼순 - My Lovely Sam-Soon, 15회, EP15, #11

Nàng Kim Sam Soon (2005)

50 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tình cảm

Phim kể về một cô gái bụ bẫm 30 tuổi tên là Sam Soon. Cô đã học một năm làm bánh tại Pháp. Sau khi bị bồ đá cô xin được việc làm ở một nhà hàng của chàng giám đốc nhà giàu tên là Hyun Jin Heon. Là một cô gái bộc trực thẳng thắn, cá tính của Sam Soon và Jin Heon đã không hợp nhau ngay ngày đầu tiên nhưng...

Đạo diễn: Kim Yoon Chul

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phim kể về một cô gái bụ bẫm 30 tuổi tên là Sam Soon. Cô đã học một năm làm bánh tại Pháp. Sau khi bị bồ đá cô xin được việc làm ở một nhà hàng của chàng giám đốc nhà giàu tên là Hyun Jin Heon. Là một cô gái bộc trực thẳng thắn, cá tính của Sam Soon và Jin Heon đã không hợp nhau ngay ngày đầu tiên nhưng...