Trailer: Namyoungdong 1985 (aka National Security ...

남영동1985 (National Security, 2012) 예고편 (Trailer)[Ni...

'남영동 1985' 인터뷰 / National Security(Namyeong-dong 1...

[크랭크人#15] '남영동1985' 박원상&이경영 영화배우

EN - 영화 '남영동 1985' 고문의 끝을 보다.

'남영동 1985' 故 김근태 의원 헌정 영상

National Security (2012)

110 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ

Kim Geun-Tae (Park Won Sang) là một cựu cố vấn cho Đảng Dân chủ. Khi còn trẻ, ông là một nhà lãnh đạo cho phong trào dân chủ trong chế độ chuyên quyền ở Hàn Quốc. Vào tháng 09 năm 1985, Kim Geun Tae bị bắt cóc và đem đến một phòng điều tra chống Cộng. Các phòng điều tra nằm trong trụ sở của cảnh sát quốc gia, trong khu vực Namyeong-dong, Seoul. Trong 22 ngày sắp tới, ông sẽ bị tra tấn bởi Lee Geun-An (Lee Kyeong-Yeong).

Đạo diễn: Chung Ji Young

Gởi đánh giá Tìm phim online

Kim Geun-Tae (Park Won Sang) là một cựu cố vấn cho Đảng Dân chủ. Khi còn trẻ, ông là một nhà lãnh đạo cho phong trào dân chủ trong chế độ chuyên quyền ở Hàn Quốc. Vào tháng 09 năm 1985, Kim Geun Tae bị bắt cóc và đem đến một phòng điều tra chống Cộng. Các phòng điều tra nằm trong trụ sở của cảnh sát quốc gia, trong khu vực Namyeong-dong, Seoul. Trong 22 ngày sắp tới, ông sẽ bị tra tấn bởi Lee Geun-An (Lee Kyeong-Yeong).