동네의 영웅 - Neighborhood's Hero / Neighborhood Hero :...

동네의 영웅 - Korean Drama Neighborhood Hero 2016 Trail...

Neighborhood Hero Preview 30 Dec 2015

OCN Neighborhood Hero (동네의 영웅) Preview (51s)

Neighborhood Hero (2016)

48 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Hài Hành động

Một cựu mật vụ hiện sử hữu một quán bar nhỏ có tính cách thân thiện, thích trò chuyện với các vị khách nhưng đồng thời cũng tích cực tìm kiếm và phát hiện tội phạm tại khu vực xung quanh quán bar.

Đạo diễn: Kwak Jung Hwan

Gởi đánh giá Tìm phim online

Một cựu mật vụ hiện sử hữu một quán bar nhỏ có tính cách thân thiện, thích trò chuyện với các vị khách nhưng đồng thời cũng tích cực tìm kiếm và phát hiện tội phạm tại khu vực xung quanh quán bar.