new tales of gisaeng MV - that's the way it is

Sung Hoon 성훈 아다모 : Behind the Scene New Tales of...

New Tales of Gisaeng 신기생뎐 - Ah Da Mo (Sung Hoon 성훈...

New Tales Of Gisaeng (2011)

50 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tâm lý

Gisaeng (Kỹ sinh) là những nghệ sĩ kỹ nữ chuyên biểu diễn ca múa cho vương thất và các gia đình quý tộc. "New Tales of Gisaeng" kể về câu chuyện của một nhóm Gisaeng của xã hội Hàn Quốc hiện đại làm thế nào để sinh tồn trong thời đại mới.

Đạo diễn: Lee Hee Young

Gởi đánh giá Tìm phim online

Gisaeng (Kỹ sinh) là những nghệ sĩ kỹ nữ chuyên biểu diễn ca múa cho vương thất và các gia đình quý tộc. "New Tales of Gisaeng" kể về câu chuyện của một nhóm Gisaeng của xã hội Hàn Quốc hiện đại làm thế nào để sinh tồn trong thời đại mới.