Ngoan Tây Du (2017)

30 phút | Trung Quốc

Phim bộ Hoạt hình

Thầy trò Đường Tăng lấy được chân kinh, khi trở về gặp nạn và thất bại. Bốn thầy trò rơi xuống một nơi không rõ. Tôn Ngộ Không nhập vào một học sinh bình thường ở thế kỷ 21. Tôn Ngộ Không tiếp tục sinh tồn ở thể kỉ 21 như thế nào? Chân Kinh đã thất lạc đi đâu?

Đạo diễn:

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bốn thầy trò Đường Tăng vượt qua bao gian nan lấy được chân kinh, khi trở về gặp phải cường địch không rõ lai lịch muốn cướp chân kinh. Tôn Ngộ Không đại chiến với cường địch bị thất bại. Bốn thầy trò rơi xuống một nơi không rõ. Vào thế kỉ 21, một học sinh bình thường bị Tôn Ngộ Không trong lúc rơi xuống nhập vào thân xác. Một thân thể vô dụng chứa đựng hai linh hồn bất đồng. Tôn Ngộ Không tiếp tục sinh tồn ở thể kỉ 21 như thế nào? Chân Kinh đã thất lạc đi đâu?

狠西游