Ngưu Lang Chức Nữ (2003)

45 phút | Hong Kong

Phim bộ Tình cảm

Chức Nữ dệt mây, đánh rơi con thoi xuống trần, sợ Vương mẫu nên cùng Hỷ Thước xuống trần tìm kiếm Ngưu lang giúp nàng làm lại con thoi... Vương Mẫu biết chuyện buộc Chức Nữ về trời và xoá đi trí nhớ của Ngưu Lang.

Đạo diễn: Trang Vỹ Kiện

Gởi đánh giá Tìm phim online

Chức Nữ dệt mây, đánh rơi con thoi xuống trần, sợ Vương mẫu nên cùng Hỷ Thước xuống trần tìm kiếm Ngưu lang giúp nàng làm lại con thoi... Vương Mẫu biết chuyện buộc Chức Nữ về trời và xoá đi trí nhớ của Ngưu Lang. Hỷ Trước trộm tiền của thần tài Bỉ Can giúp người nghèo. Cô dùng trái tim sói gắn cho ông để trêu ghẹo, không ngờ Bỉ Can trở nên độc ác và luôn tìm cách hại Ngưu Lang. Chức Nữ không nỡ để chàng chịu khổ, đành quay về trời. Hỷ Thước thương bạn, bắc cầu Ô Thước cho hai người gặp nhau...