[TRAILER] TẬP 1 VÒNG TRANH ĐẤU | THE X FACTOR - NH...

[TRAILER] TẬP 2 VÒNG TRANH ĐẤU | THE X FACTOR - NH...

[TRAILER] TẬP 3 VÒNG HỘI NGỘ | THE X FACTOR - NHÂN...

[TRAILER] TẬP 4 VÒNG HỘI NGỘ | THE X FACTOR - NHÂN...

Nhân Tố Bí Ẩn 3 (2016)

120 phút | Việt Nam

Show Tivi Show

Nhân Tố Bí Ẩn là phiên bản Việt Nam của cuộc thi The X-Factor, một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nổi tiếng. Giám khảo của mùa 3 là Hồ Quỳnh Hương, Thanh Lam, Dương Khắc Linh, Tùng Dương.

Đạo diễn: N/A

Gởi đánh giá Tìm phim online

Nhân Tố Bí Ẩn là phiên bản Việt Nam của cuộc thi The X-Factor, một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nổi tiếng. Giám khảo của mùa 3 là Hồ Quỳnh Hương, Thanh Lam, Dương Khắc Linh, Tùng Dương.