Nhạn Xám (2016)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Chiến tranh

Phim kể về một nhóm điệp viên đặc biệt do Ngụy Đại Hoành, Lâm Thu Nhạn dẫn đầu chống lại âm mưu dùng tiền giả làm nhiễu loạn thị trường tài chính của qqun Nhật.

Đạo diễn: Vương Lợi Hưng

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phim kể về một nhóm điệp viên đặc biệt do Ngụy Đại Hoành, Lâm Thu Nhạn dẫn đầu chống lại âm mưu dùng tiền giả làm nhiễu loạn thị trường tài chính của quân Nhật.

灰雁电视剧