Nhất Niệm Vô Minh (2017)

101 phút | Hong Kong

Phim lẻ Tâm lý

Một người đàn ông mắc chứng trầm cảm vì bố bỏ nhà ra đi mà phải chăm sóc mẹ ốm liệt giường và lỡ tay giết chết bà. Sau khi bị đưa vào bệnh viên tâm thần, bố xuất hiện mang anh về nhà nhưng giữa 2 người lại có khoảng cách vì áy náy với nhau.

Đạo diễn: Huỳnh Tiến

Gởi đánh giá Tìm phim online

Một người đàn ông mắc chứng trầm cảm vì bố bỏ nhà ra đi mà phải chăm sóc mẹ ốm liệt giường. Một lần trong lúc chăm sóc anh lỡ tay giết chết mẹ và bị đưa vào bệnh viên tâm thần. Sau này người bố xuất hiện mang anh về nhà nhưng giữa 2 người lại có khoảng cách vì áy náy với nhau.

一念无明