Nhiếp Tiểu Thiến (2016)

70 phút | Đài Loan

Phim bộ Tình cảm

Nhiếp Tiểu Thiến bị nhốt ở trong tòa tháp phép thuật. Nhờ Ninh Thái Thần giải khai mật mã mà thoát ra ngoài. Lòng cô vẫn luôn nhớ đạo sĩ Yến Xích Hà và biến quan hệ của họ thành tình tay ba giữa người và quỷ.

Đạo diễn: Khâu Hạo Châu

Gởi đánh giá Tìm phim online

Nhiếp Tiểu Thiến bị nhốt ở trong tòa tháp phép thuật. Nhờ Ninh Thái Thần giải khai mật mã mà thoát ra ngoài. Lòng cô vẫn luôn nhớ đạo sĩ Yến Xích Hà và biến quan hệ của họ thành tình tay ba giữa người và quỷ. 

聶小倩