Những Ngọn Nến Lung Linh Tập 27 Trailer

Trailer Những ngọn nến lung linh (PL) - Let'sViet ...

Những Ngọn Nến Lung Linh Tập 24 Trailer

Những Ngọn Nến Lung Linh Tập 21 Trailer

Những Ngọn Nến Lung Linh Tập 22 Trailer

Những Ngọn Nến Lung Linh Tập 23 Trailer

Những Ngọn Nến Lung Linh Tập 30 Tập Cuối Full - Le...

Những Ngọn Nến Lung Linh (2014)

50 phút | Việt Nam

Phim bộ Gia đình Tình cảm

Bộ phim là bức tranh toàn cảnh về ngôi nhà ba thế hệ của gia đình bà Tám Tây với những câu chuyện đời sống của từng nhân vật.

Đạo diễn: Nguyễn Cao Minh

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim là bức tranh toàn cảnh về ngôi nhà ba thế hệ của gia đình bà Tám Tây với những câu chuyện đời sống của từng nhân vật.