삼례 (Night Song, 2016) 30초 예고편 (30s Trailer)

삼례 (Night Song, 2016) 예고편 (Trailer)

Night Song (2016)

94 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tâm lý Tình cảm

Câu chuyện tình của một nhà văn đang đi tìm cảm hứng mới vô tình chạm phải một cô gái và chính cô ấy đã khơi dậy những cảm xúc mới lạ trong anh

Đạo diễn: Lee Hyun Jung

Gởi đánh giá Tìm phim online

Câu chuyện tình của một nhà văn đang đi tìm cảm hứng mới vô tình chạm phải một cô gái và chính cô ấy đã khơi dậy những cảm xúc mới lạ trong anh