NORTHERN LIMIT LINE Trailer (War Movie - 2015)

연평해전 (Northern Limit Line, 2015) 메인 예고편 (Main Trai...

연평해전 Northern Limit Line, 2015

Northern Limit Line (연평해전) | Trailer

Northern Limit Line (2015)

130 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tâm lý Chiến tranh

Northern Limit Line dựa trên câu chuyện có thật xảy ra ở Yeonpyeong-do, đây là câu chuyện của những người lính trẻ, những người đã cho thấy sự can đảm và trách nhiệm đối với đất nước của họ .

Đạo diễn: Kim Hak Soon

Gởi đánh giá Tìm phim online

Northern Limit Line dựa trên câu chuyện có thật xảy ra ở Yeonpyeong-do, đây là câu chuyện của những người lính trẻ, những người đã cho thấy sự can đảm và trách nhiệm đối với đất nước của họ .