Nữ Hoàng Tuyết (2016)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Lịch sử

Bộ phim kể về một cô gái Mãn Châu ở phía Bắc Trung Quốc. Nàng đã phá vỡ mọi gông xiềng để chiến đấu với kẻ thù và lột xác thành Nữ hoàng tuyết vang danh Mãn Mông.

Đạo diễn: Dương Dương

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim kể về một cô gái Mãn Châu ở phía Bắc Trung Quốc. Nàng đã phá vỡ mọi gông xiềng để chiến đấu với kẻ thù và lột xác thành Nữ hoàng tuyết vang danh Mãn Mông.

雪女王 郭品超