Ôn Châu Lưỡng Gia Nhân (2015)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tình cảm

Công ty sản xuất quần áo của Hầu Tam Thọ và công ty làm giày của Huỳnh Thụy Đĩnh gặp phải khó khăn. Huỳnh Thụy Đĩnh rất khâm phục đầu óc linh hoạt của Hầu Tam Thọ và nhiều lần đề nghị hợp tác nhưng bị coi thường.

Đạo diễn: Tôn Mặc Long

Gởi đánh giá Tìm phim online

(温州两家人) Công ty sản xuất quần áo của Hầu Tam Thọ và công ty làm giày của Huỳnh Thụy Đĩnh gặp phải khó khăn. Huỳnh Thụy Đĩnh rất khâm phục đầu óc linh hoạt của Hầu Tam Thọ và nhiều lần đề nghị hợp tác nhưng bị coi thường. Hầu Tam Thọ vì tham làm giàu nên phát triển mù quáng và gặp nguy cơ tài chính, đối mặt với phá sản. Huỳnh Thụy Đĩnh lại tận dụng cơ hội để phát triển xí nghiệp và luôn chọn yên ổn làm mục tiêu. Dù gặp khó khăn nhưng Hầu Tam Thọ vẫn cố gắng thay đổi thế cục, nhờ sự giúp đỡ của Huỳnh Thụy Đĩnh, anh vực dậy được công ty và nắm được điều cốt yếu của người làm kinh doanh.

Diễn viên tham gia