Phantom Detective (탐정 홍길동: 사라진 마을) | Trailer

Phantom Detective (탐정 홍길동: 사라진 마을) | Main Trailer

[탐정 홍길동 사라진 마을] 2차 예고편 Phant...

Phantom Detective (2016)

125 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Trinh thám Hành động

Câu chuyện về một thám tử tư luôn theo đuổi mục đích sống của mình là tìm ra tên hung thủ đã sát hại chết mẹ của mình

Đạo diễn: Jo Sung Hee

Gởi đánh giá Tìm phim online

Câu chuyện về một thám tử tư luôn theo đuổi mục đích sống của mình là tìm ra tên hung thủ đã sát hại chết mẹ của mình