Phiên ngoại Lão Cửu Môn (2016)

88 phút | Trung Quốc

Phim lẻ Viễn tưởng

Phim kể về Trương phó quan và Giải Cửu Gia. Phần ngoại truyện được Nam Phái Tam Thúc viết kịch bản, nói về những vụ án mạng liên xảy ra trong nhà Giải Gia có liên quan đến việc hầm mộ của đời trước

Đạo diễn: Lâm Nam

Gởi đánh giá Tìm phim online

Đây là phần ngoại truyện kể về Trương phó quan (Trương Minh Ân đóng) và Giải Cửu Gia (Dương Tử Giang Đóng). Phần ngoại truyện được Nam Phái Tam Thúc viết kịch bản, nói về những vụ án mạng liên xảy ra trong nhà Giải Gia có liên quan đến việc hầm mộ của đời trước.

老九门番外

Diễn viên tham gia