Puberty Medley | 사춘기 메들리 - Ep.2 (Drama Special / 2...

Puberty Medley | 사춘기 메들리 - Ep. 1 (Drama Special / ...

Puberty Medley | 사춘기 메들리 - Ep.4 (Drama Special / 2...

Puberty Medley - 사춘기 메들리 - Ep.4 Drama Special Endi...

사춘기 메들리 Puberty Medley - 바야흐로 사랑의 계절 (Now in Seas...

Puberty Medley (2013)

50 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tình cảm

​Phim Teen Medley (Sachoongi Medeulli) là một bộ phim tuổi teen về học sinh trong một trường trung học. Jung Woo là một học sinh chuyển trường ở trường trung học Namil. Sau 7 lần chuyển trường, Jung Woo học được rằng tốt nhất là không nên kết bạn!

Đạo diễn: Kim Seong Yoon

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phim Teen Medley (Sachoongi Medeulli) là một bộ phim tuổi teen về học sinh trong một trường trung học. Jung Woo là một học sinh chuyển trường ở trường trung học Namil. Sau 7 lần chuyển trường, Jung Woo học được rằng tốt nhất là không nên kết bạn!