Ready For Start - 질풍기획 K-Drama Trailer ► Airs Jan...

[질풍기획] 패기돋는 신입사원

[질풍기획] 병맛 쩌는 면접 합겨어어어억!

Ready for Start - Vol 1 (2016)

45 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tình cảm Hài

Dựa trên bộ webtoon cùng tên kể về cuộc sống hài hước hằng ngày của nhân viên trong một công ty quảng cáo và sự cạnh tranh trông công việc của họ

Đạo diễn: Kim Ha Ra

Gởi đánh giá Tìm phim online

Dựa trên bộ webtoon cùng tên kể về cuộc sống hài hước hằng ngày của nhân viên trong một công ty quảng cáo và sự cạnh tranh trông công việc của họ