KBS 수목드라마 공항 가는 길 티저1편(Teaser1)

KBS 수목드라마 공항 가는 길 티저 2편(Teaser2)

160921 공항가는길 티저

Road to the Airport (2016)

61 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tình cảm

Nam chính Seo Do Woo là một kiến trúc đồng thời cũng là một người chồng và cha bình thường. Tuy nhiên, một tai nạn bất ngờ liên quan đến gia đình anh. Điều gì sẽ xảy ra giữa anh và cô nàng Choi Soo Ah.

Đạo diễn: Lee Sook Yeon

Gởi đánh giá Tìm phim online

Nam chính Seo Do Woo là một kiến trúc đồng thời cũng là một người chồng và cha bình thường. Tuy nhiên, một tai nạn bất ngờ liên quan đến gia đình anh. Điều gì sẽ xảy ra giữa anh và cô nàng Choi Soo Ah.