Korean Movie 배우는 배우다 (Rough Play, 2013) 19금 예고편 (A...

Korean Movie 배우는 배우다 (Rough Play, 2013) 예고편 (Trail...

Korean Movie 배우는 배우다 (Rough Play, 2013) 예고편 (Trail...

배우는 배우다 (Rough Play, 2013) 예고편 (Trailer) [Niky...

Rough Play ,배우는 배우다 , 2013,,,,이준, 서영희

DMV Клип к фильму Грубая игра / Rough Play / 배우는 배...

Rough Play (2013)

110 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tâm lý Tình cảm Hành động

Phim kể câu chuyện về ngôi sao hàng đầu Oh Yeong, người từng đạt đến đỉnh cao của danh vọng để rồi sau đó trượt ngã và mất tất cả mọi thứ.

Đạo diễn: Shin Yeon Sik

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phim kể câu chuyện về ngôi sao hàng đầu Oh Yeong, người từng đạt đến đỉnh cao của danh vọng để rồi sau đó trượt ngã và mất tất cả mọi thứ.