Korean Movie 내 심장을 쏴라 (Shoot Me In The Heart, 2015...

Shoot My Heart (내 심장을 쏴라) | Main Trailer

내 심장을 쏴라 (Shoot Me in the Heart, 2015) VIP 시사회 영상 ...

Shoot Me In The Heart (2015)

102 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tâm lý Tình cảm

Bối cảnh bộ phim xoay quanh bệnh viện tâm thần. Soo Myung bị tâm thần phân liệt do cảm thấy tội lỗi vì mẹ anh tự tử.

Đạo diễn: Mun Je Yong

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bối cảnh bộ phim xoay quanh bệnh viện tâm thần. Soo Myung bị tâm thần phân liệt do cảm thấy tội lỗi vì mẹ anh tự tử.

Diễn viên tham gia