Signal 베테랑 형사 김혜수의 신념! 160115 EP.1

시그널 1회- 시그널 "간절함이 보내온 신호" 선티저 공개! - Signal Episod...

Signal 프로파일러 이제훈의 날 선 눈빛! 160115 EP.1

[시그널 Making film] 포스터+티저촬영 - 이제훈 cut

Signal (2016)

59 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Trinh thám Hình sự

Câu chuyện về thám tử từ hiện tại và một thám tử từ quá khứ thông qua máy bộ đàm để giải quyết một trường hợp chưa được giải quyết trong thời gian dài

Đạo diễn: Kim Won Suk

Gởi đánh giá Tìm phim online

Câu chuyện về thám tử từ hiện tại và một thám tử từ quá khứ thông qua máy bộ đàm để giải quyết một trường hợp chưa được giải quyết trong thời gian dài