[Vietsub] Sing My Song 2015 - Season 2 - Ep 2

[Vietsub] Sing My Song 2015 - Season 2 - Ep 3

[Vietsub] Sing My Song 2015 - Season 2 - Ep 4

[Vietsub] Sing My Song 2015 - Season 2 - Ep 5

Sing My Song 2 (2015)

90 phút |

Show Tivi Show

Ở Sing My Song 2 tiêu chí lựa chọn là sẽ là các bài hát do chính các thí sinh sáng tác và trình bày. Chương trình gồm 4 giám khảo: Lưu Hoan, Châu Hoa Kiện, Thái Kiện Nhã, Vũ Tuyền.

Đạo diễn: Trầm Trữ

Gởi đánh giá Tìm phim online


(中国好歌曲) Bài hát hay 2 TQ (Sing My Song / Song of China 2) phát sóng từ ngày 02/01/2015, dựa trên ý tưởng của The Voice. Gồm 4 giám khảo: Lưu Hoan, Châu Hoa Kiện, Thái Kiện Nhã, Dương Khôn. Nếu như The Voice là dựa vào giọng hát để các giám khảo tuyển chọn thí sinh thì ở Sing My Song sẽ là bài hát, bài hát do chính các thí sinh sáng tác.